Information om Scotte pillefyr med Black Star BS kedler og styring

Et Scotte pillefyr fylder ikke mere end et almindeligt oliefyr, når man ser bort fra pillebeholderen. Et pillefyr kaldes også for stokerfyr, men er faktisk den samme type fyr.
Den eksterne snegl giver mulighed for at placere pillebeholderen frit hele vejen rundt om kedlen.

Black Star BS kedlen, er en enkel og kompakt højeffektiv kedelserie med underforbrænding og lodrette røgtrækskanaler. Denne konstruktion sikrer en høj udnyttelse af røggasserne fra forbrændingen, og kedlen har en virkningsgrad på op til 93%. Den smarte konstruktion af kedlen sikrer dig en nem og hurtig rengøring. 

Ved afmontering af toplåget kan de lodrette røgtrækskanaler renses, hvorefter asken falder ned i aske skuffen i bunden af kedlen. Black Star BS serien leveres standard med hul på begge sider af kedlen for nem montering af brænder. 
 

Sådan kører et Scotte pillefyre

Scotte pillefyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr. Det starter og stopper selv afhængigt af varmeforbruget. Styringen er modulerende, som på de fleste gasfyr. D.v.s. at den hele tiden forsøger at køre med den effekt, der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et oliefyr. Sneglen kan iøvrigt fås op til 3 m.


Styringen af pillefyret
El-tændingen og den modulerende drift gør, at pillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året. Styringen til pillefyret er 100 trins modulerende, med digitalt og tydeligt display.

Alle parametre, som fx. pillemængde, luftmængde, el-tænding o.s.v. kan reguleres på styringen. Displayet giver en tydelig markering og forklarer, hvad man er i færd med at indstille, og hvad udgangspunktet var.

Styringen kan styre/udbygges med:
Iltstyring, interface, kompressor rens, flow, watt/m2 solindstråling, cirkulations pumpe, ur,
røg temperatur, vvb temperatur, ude- og retur temperatur.

Det giver mulighed for at tilpasse styringen 100% til dine idéer og behov.

Scotte pillefyret med Black Star BS serien er testet efter EN303-5 på Dansk Teknologisk Institut og har opnået AA i miljø & energi.
Se også vores andre pillefyr