Aduro udvidet garanti

Gratis garantiregistrering

Tillykke med din nye Aduro brændeovn.

Du kan registrere den via linket nederst. For at vi kan give dig den bedste service, er det vigtigt, at du udfylder skemaet så korrekt som muligt. Udfyldelsen skal ske senest 5 måneder efter køb (beregnet fra fakturadato).
Ved registrering i skemaet tilbyder Aduro dig 5 års produktgaranti. Husk at gemme den originale kvittering også. Uden denne garantiregistrering ydes der 2 års reklamationsret.

Garantien dækker ikke:

  1. Skader forårsaget af forkert installation og brug af brændeovnen, som fx overophedning samt manglende vedligeholdelse af brændeovnen
  2. Løsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger, skinner, malede overflader, støbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. 
  3. Skader som følge af elektrisk overspænding, (kondens)vand i og omkring skorstenen, for højt eller lavt skorstenstræk og manglende vedligeholdelse/rengøring.
  4. Montering eller demontering ved reparation indenfor garantiperioden.
  5. Transportomkostninger ved reparation indenfor garantiperioden.
  6. Skader på brændeovnen opstået ved ydre påvirkninger eller skader forårsaget af brændeovnen på andre genstande.

 

Produktionsnummer: sådan finder du produktionsnummeret. Produktionsnummeret står på typeskiltet nederst bag på ovnen. For enkelte modeller er der særlige undtagelser: 

- Aduro 9-4 find produktionsnummeret på typeskiltet under ovnen.

 

START DIN GARANTIREGISTRERING (ÅBNER I NYT VINDUE)