Sådan opnår du tilskud

Opnå tilskud på mindst 2.000,- på dit nye
Scotte+, MetroCompact, Vølund, Baxi og Woody pillefyrsanlæg

energitilskud til din bolig
Flg. regler skal opfyldes for at dit tilskud kan udbetales:
 

  1. Tilskuddet gælder kun for private husstande.
  2. Tilskuddet gælder kun helårsbeboelser - dog også sommerhuse, hvis det i BBR har status af helårsbeboelse.
  3. Tilskuddet udbetales til forhandleren (Andresens Bioenergi A/S).
  4. Der skal skiftes fra en fast permanent opvarmningskilde, som har været installeret i boligen i mindst 12 mdr.
  5. Pillefyret skal være den primære varmekilde, og må ikke kombineres med andre primære varmekilder, f.eks. fastbrændsels, olie- eller gasfyr.
  6. Der gives kun tilskud til udskiftning fra en eksisterende varmekilde til ny varmekilde.
  7. Man kan ikke sætte en "ny" gammel varmekilde ind, eks. udskifte et gammelt oliefyr med
    en 3 år gammel pillefyrskedel.


 VIGTIG INFO: 
 Der ydes IKKE tilskud hvis du har fjernvarne, kondenserende oliefyr, kondenserende gasfyr, eller el-opvarmning 


Ring på kontoret for yderligere info om hvordan du opnår dit tilskud